Skelbimai

Atgal

DARBO SKELBIMAS

 

SIŪLOMOS PAREIGOS: ASOCIACIJOS DIREKTORIUS

DARBO VIETA: S.Konarskio g. 49-615, Vilnius

DARBO POBŪDIS:
 • organizuoti veiklą Asociacijoje;
 • koordinuoti Asociacijos narių veiklą;
 • atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti;
 • užtikrinti, kad būtų gerinamos Asociacijos narių pagamintų produktų pardavimo sąlygos;
 • skatinti Lietuvos akvakultūros gamintojų bendradarbiavimą;
 • atstovauti Asociacijos narius, panaudojant Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybinių ir kitų institucijų, organizacijų teikiamas galimybes plėtojant akvakultūrą;
 • teisėtomis priemonėmis reguliuoti akvakultūros produktų rinką;
 • laikytis Europos Sąjungos nustatytų reikalavimų dėl bendrųjų žuvininkystės ir akvakultūros rinkų organizavimo;
 • apjungti Asociacijos narių pastangas vykdant žuvų ir vėžių auginimo, žuvivaisos bei žuvų apsaugos, rinkos plėtros, didinant Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančios konkurencingos produkcijos gamybos apimtis bei ieškant materialinių išteklių, taip pat ir iš Europos Sąjungos fondų, šiems tikslams pasiekti;
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, žuvininkystę kuruojančiomis institucijomis, kitomis ministerijomis, žinybomis bei mokslo įstaigomis ir giminingomis asociacijomis, intensyvinant konkurencingos ir ekologiškai švarios tvenkinių produkcijos gamybą, saugant Lietuvos žuvų išteklius bei gamtą, gerinant epizootinį tvenkinių ir vidaus vandenų stovį, reguliuojant žuvilesių paukščių skaičių tvenkiniuose ir kitais žuvininkystės klausimais;
 • plėsti ekonominius ir profesinius ryšius su užsienio šalių įmonėmis, asociacijomis ir kitomis organizacijomis;
 • teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, žinyboms, savivaldybėms žuvininkystės klausimais, dalyvauti vyriausybinių programų, įstatymų, kitų norminių aktų, susijusių su žuvininkyste, rengime;
 • rinkti ir skelbti informaciją žuvininkystės ir kitais klausimais, supažindinti Asociacijos narius su teisės aktų pakeitimais žuvininkystės srityje, organizuoti specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus, leisti informacinį leidinį;
 • dalyvauti konkursuose Lietuvos Respublikos ir užsienio rinkose su žuvininkyste susijusiems darbams atlikti, skelbti konkursus, premijuoti konkursų nugalėtojus;
 • išnaudoti visas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje teikiamas galimybes, kurias Europos Sąjunga siūlo gamybos ir prekybos planų įgyvendinimo srityje.

PRIORITETINIAI REIKALAVIMAI:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (teisės ar biologijos krypties);                                      
 • ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis įstaigos raštvedybos išmanyme ir jos vedime įmonėje;
 • ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis veikloje, susijusioje su akvakultūra;
 • ne mažesnė  kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtis projektų rengime ir jų įgyvendinime pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos priemones;
 • ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtis projektų rengime ir jų įgyvendinime pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones; 
 • viešųjų pirkimų organizavimo ir jų vykdymo patirtis;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius žuvininkystę;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • puikūs bendravimo bei komandinio darbo įgūdžiai, analitinis mąstymas;
 • vienos iš ES oficialių kalbų mokėjimas C1 lygiu („Geras kalbos vartotojas“);
 • vairuotojo pažymėjimas.

      Atsiliepdami į karjeros skelbimą, prašome pateikti savo CV.

      Asociacijos visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas nutarė, per 1 (vieną) mėnesį sudaryti kandidatų į Asociacijos direktoriaus pareigas sąrašą. Sudarius kandidatų sąrašą, kviesti Asociacijos išplėstinį tarybos posėdį darbo pokalbiams su atrinktais kandidatais. Skelbimas galioja iki 2019-05-01.

      Dėkojame visiems susidomėjusiems.

      ** Papildoma informacija: Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteirauti:(8 5) 216 16 26, el.paštu: akvavyt@gmail.com