Lietuvos akvakultūros plėtra

Skatiname Lietuvos akvakultūros gamintojų bendradarbiavimą, koordinuojame jų veiklą,
giname asociacijos narių - Lietuvos akvakultūros įmonių interesus valstybės institucijose

Jungiame beveik visas Lietuvos akvakultūros įmones

valdančias iki 10 tūkst. ha žuvininkystės tvenkinių, kuriuose išauginama apie 4 000 tonų
gyvų prekinių žuvų ir apie 1 600 tonų žuvų jauniklių

Skatiname Lietuvos akvakultūros gamintojų bendradarbiavimą

koordinuojame jų veiklą plėtojant akvakultūrą, giname asociacijos narių – Lietuvos akvakultūros
įmonių – interesus valstybinėse ir kitose institucijose

Skatiname akvakultūros įmones

naujų technologijų ir technikos diegimą žuvų veisimo ir auginimo srityse

Organizuojame asociacijos narių išvykas

į tarptautines konferencijas, parodas bei seminarus

Apie mus

Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija (toliau – Asociacija) įkurta 2002 m. balandžio 4 d. ir 2004 m. birželio 30 d. pripažinta akvakultūros produktų gamintojų organizacija. Asociacijai vadovauja direktorius Rolandas Morkūnas.
        
Asociacijos aukščiausias valdymo organas yra Visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp Visuotinių narių susirinkimų vadovauja kolegialus Asociacijos valdymo organas – Taryba. Ją sudaro 5 nariai, kuriuos dvejiems metams renka Visuotinis narių susirinkimas.

Taryba iš Tarybos narių išrenka Tarybos Pirmininką. Asociacijos Tarybos pirmininku išrinktas UAB „Vasaknos“ direktorius Algirdas Šiukščius.

Asociacija vienija 16 Asociacijos narių, kurie daugiausia žuvis augina tvenkiniuose ir iš jų 2 nariai – uždarose akvakultūros sistemose.

Asociacijos nariai akvakultūros verslo poreikiams valdo apie 9 640 ha plotą žuvininkystės tvenkinių, įvairius nekilnojamus statinius ir didelį kiekį mašinų, mechanizmų bei įrengimų. Visą tai naudojant, per metus galima pagaminti iki 5,5 tūkst. tonų prekinių žuvų bei išauginti apie 1 600 tonų vertingų žuvų jauniklių. Tai sudaro apie 98 proc. visų išauginamų žuvų kiekio Lietuvoje.

Į Asociacijos narių – akvakultūros įmonių – žuvininkystės tvenkinius vanduo patenka iš upelių, prie kurių nėra teršimo šaltinių.  Asociacijos iniciatyva prieš penkerius metus akvakultūros įmonėse pradėta plėtoti ekologinė žuvininkystė. Šiuo metu ekologinės žuvininkystės plėtotei yra sertifikuota daugiau kaip 40 proc., tai sudaro 3 800 ha viso tvenkinių ploto.

Asociacijos nariai ištisus metus aprūpina Lietuvos rinką aukštos kokybės produkcija – gyva ekologiška žuvimi. Asociacijos nariai per metus išaugina daugiau negu 1 000 tonų ekologinių žuvų.